Strona główna

Szanowni Państwo, z uwagi na zmienność i niepewność sytuacji epidemicznej oraz ograniczenia w organizowaniu na terenie UW wydarzeń o charakterze otwartym (w tym konferencji, sympozjów i in.) komitet organizacyjny zdecydował się na przesunięcie terminu konferencji.

Szanując przyzwyczajenia uczestników Glosy, chcemy zachować stały wrześniowy termin naszych spotkań. Wobec czego VIII GLOSA DO LEKSYKOGRAFII odbędzie się we wrześniu 2021 r. W stosownym czasie przekażemy Państwu szczegółowy terminarz dotyczący kwestii organizacyjnych.

Korzystając z okazji informujemy, że Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ukończyły druk tomu pokonferencyjnego z VII Glosy. Monografia zatytułowana „Leksykografia w różnych kontekstach” ukazała się w serii „Biblioteka Prac Filologicznych”, którą otworzył tom z jeszcze wcześniejszej Glosy. Wszyscy autorzy otrzymają egzemplarze gratisowe od wydawnictwa, pozostali zainteresowani mogą zamówić książkę on-line (zob. https://www.wuw.pl/product-pol-12515-Leksykografia-w-roznych-kontekstach.html, tamże dostępny spis treści i wstęp).

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

Komitet organizacyjny

prof. dr hab. Mirosław Bańko, dr Marcin Będkowski, dr Monika Kresa, dr Ewelina Kwapień,
dr hab. Ewa Rudnicka, dr Izabela Stąpor, dr Magdalena Wanot-Miśtura